Zarządca w rolnictwie

 

Lokalna Grupa Działania "Małe Morze"oraz EURO- FUNDUSZ s.c.  realizowali projekt "Zarządca w rolnictwie" w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

userfiles/model zarzadca w rolnictwie.pdf

userfiles/instrukcja do produktu finalnego zarzadca w rolnictwie.pdf

userfiles/opis produktu finalnego zarzadca w rolnictwie.pdf

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl