Zapytania ofertowe

 

Czwartek 21 wrzesień 2017

Protokół z zapytania ofertowego dot szkolenia "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej"

 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza protokół z zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia szkolenia "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej"

 

 

Wtorek 12 wrzesień 2017

Zapytanie ofertowe- Trener szkolenia "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej"

 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na Trenera szkolenia "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej" w ramach projektu "Aktywny Powiat Pucki".

 

 

Poniedziałek 04 wrzesień 2017

Zapytanie ofertowe- Trener szkolenia "Opiekun medyczny" 100 godzin

 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na Trenera szkolenia "Opiekun medyczny" 100 godzin w ramach projektu "Aktywny Powiat Pucki".

 

 

Wtorek 29 sierpień 2017

Zapytanie ofertowe- kurs zewnętrzny- Opiekun w żłobku

 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze ogłasza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie zewnętrznego kursu zawodowego "Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym" w ramach projektu "KOMPLEKS- Kompleksowa aktywizacja osób pozostających bez pracy z powiatu puckiego"

 

 

Czwartek 24 sierpień 2017

Zapytanie ofertowe- Trener kursu Sprzedawca w Wejherowie i w Pucku

 

Lokalna Grupa Działania Male Morze ogłasza zapytanie ofertowe na Trenera 100 godzinnego kursu zawodowego "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programu do fakturowania" w Centrum Integracji Społecznej w Wejherowie i w CIS w Pucku w ramach projektu "KROK DO PRZODU - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

 

 

Piątek 11 sierpień 2017

Rozeznanie cenowe- adaptacja lokalu

 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze w Pucku realizując projekt pn. „CIS Puck – stawiamy na ROZWÓJ” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Roboty budowlane – Adaptacja lokalu do potrzeb warsztatu poligraficznego w CIS Puck. Więcej szczegółów poniżej.

 

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl