Szkolenia

 

 

Szkolenie dla mieszkańców LSR


Dnia 17.06.2010 r. w Ośrodku Szkoleniowym „Delfin” odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru objętego działaniem LSR na temat pozyskiwania środków finansowych z zakresu IV osi LEADER PROW 2007-2013. Druga część szkolenia skierowana była do organizacji posiadających status OPP, nawiązywało ono do nowelizacji ustawy o pożytku publicznym.

 

 

Szkolenie dla mieszkańców obszaru LSR


Lokalna Grupa Działania Małe Morze ZAPRASZA NA SZKOLENIE nt. możliwości pozyskiwania środków finansowych z zakresu osi IV LEADER PROW 2007-2013 oraz współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym. Szkolenie odbędzie się w dniu 17.06.2010 r. od godziny 9:00, w Ośrodku Szkoleniowo – Sportowym „Delfin” 84-100 Puck, ul. Lipowa 3. Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 15.06.2010 pod numer telefonu 58 774 76 44.

Szkolenie dla mieszkańców obszaru LSR


W dniu 10 czerwca 2010 r. o godzinie 9:00 w Ośrodku Szkoleniowo - Sportowym "Delfin" w Pucku przy ulicy Lipowej 3 odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru Lokalnej Strategi Rozwoju, na którym odpowiedzieliśmy mieszkańcom na różne pytania dotyczące środków unijnych, oraz udzieliliśmy wielu cennych wskazówek w wypełnianiu wniosków do "Małych Projektów".

Szkolenie dla mieszkańców obszaru LSR


W dniu 7 czerwca br. w Urzędzie Miasta w Helu odbyło się szkolenie z zakresu działania: Odnowa i Rozwój Wsi oraz Małych Projektów w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu.


 

 

KOMUNIKAT!!!


Szanowni Państwo, Informujemy, że proponowane przez Lokalną Grupę Działania Małe Morze szkolenia z zakresu turystyki spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu puckiego. By wyjść naprzeciw zgłaszanym postulatom, rozszerzyliśmy realizowany projekt o dodatkowe szkolenia. Cykl szkoleń ostatecznie składać się będzie z 15 bloków tematycznych. Udział w wybranych szkoleniach jest całkowicie bezpłatny!

Rekrutacja na szkolenia- barman, kelner!


Lokalna Grupa Działania Małe Morze zaprasza na szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „KELNER” „BARMAN”, które rozpoczynają się 29 maja br. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia z zakresu turystyki!


Nie pracujesz w branży turystycznej? Też masz szansę wziąć udział w szkoleniach z zakresu turystyki! ZADZWOŃ: (58) 774 76 44 Szczegółowa informacja wraz z programem szkoleń Dokumenty: Deklaracja uczestnictwa w projekcie Oświadczenie o kwalifikowalności Zobowiązanie Ankieta określająca kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Regulamin.

Spotkania szkoleniowe.


Lokalna Grupa Działania Małe Morze organizuje spotkania dla mieszkańców obszaru LSR nt. „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” z zakresu Małych Projektów. Spotkania odbędą się w następujących dniach w miejscowościach:

14 i 15 grudnia 2009r. od godz. 0900 do 1200 – w Sali obrad Urzędu Miasta Jastarni

16 grudnia 2009r. od godz. 0900 do 1200 – w Sali obrad Urzędu Miasta Hel

17 grudnia 2009r. od godz. 0900 do 1200- w Bibliotece Miejskiej w Helu

18 grudnia 2009 r. od godz. 0900 do 1200 - w Urzędzie Gminy Kosakowo w pok. 102

                                                                                i w Urzędzie Gminy w Pucku – pok. 33

 

Serdecznie Zapraszamy!

RUSZYŁA REKRUTACJA NA SZKOLENIA Z ZAKRESU TURYSTYKI !!!!!!


Zgłoszenia do końca grudnia 2009 r.! Wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu w branży turystycznej! Zapraszamy! Deklaracja uczestnictwa w projekcie. Regulamin. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl