Różnicowanie

 

W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dotowane będą projekty polegające na podejmowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników lub członków ich rodzin w celu uzyskania dodatkowych dochodów.

 

Typy projektów:

-  Świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

-  Świadczenie usług dla ludności oraz usług komunalnych;

-  Drobną wytwórczość, rzemiosło lub rękodzielnictwo;

-  Wykonywanie robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

-  Świadczenie usług turystycznych oraz związanych z rekreacją i

    wypoczynkiem;

-  Świadczenie usług transportowych;

-  Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

-  Magazynowanie lub przechowywanie towarów;

-  Wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy;

-  Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. 

 

Wnioskodawcy: rolnik, małżonek rolnika lub domownik - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

 

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jednemu wnioskodawcy w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 300 tys. zł, przy czym kwota uzyskanej pomocy nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych projektu

 

Dokumenty do pobrania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

 

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl