Mikroprzedsiębiorstwa

 

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dotowane będą projekty o charakterze inwestycyjnym polegające na tworzeniu lub rozwoju działalności mikroprzedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich w zakresie:

 

 

- usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

- usług dla ludności oraz usługi komunalne;

- drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa;

- robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

- usług turystycznych oraz związanych z rekreacją i wypoczynkiem;

- usług transportowych;

- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

- magazynowania lub przechowywania towarów;

- wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;

- rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

Wnioskodawcy: przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnienie poniżej 10 osób i obrót roczny nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro)

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jednemu wnioskodawcy w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 300 tys. zł (w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych 100 tys. zł), przy czym kwota uzyskanej pomocy nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

 

Formularze wniosku oraz dodatkowe informacje:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl