Zapytanie ofertowe- przeprowadzenie kursu "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej" CIS Wejherowo

 

 

 Lokalna Grupa Działania Małe Morze w ramach projektu "Krok do przodu- aktywizacja społeczeno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej" w CIS Wejherowo.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl