Protokół z zapytania ofertowego "Opiekun w żłobku" - KOMPLEKS

 

 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze zamieszcza protokół z zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia zewnętrznego kursu zawodowego "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" w ramach projektu "KOMPLEKS- Kompleksowa aktywizacja osób pozostających bez pracy z powiatu puckiego".

PROTOKÓŁ

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl