PRACA - Specjalista ds. projektów UE

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze z siedzibą w Pucku, w związku z uzyskaniem środków na nowy projekt związany z działalnością organizacji ogłasza nabór na stanowisko:

 
Specjalista ds. projektów UE
Miejsce pracy: Puck, ul. Szystowskiego 

Opis stanowiska:
Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie, rozliczenia wsparcia finansowego ze środków unijnych na lata 2014-2020. Praca w pełnym wymiarze, obejmująca w szczególności:

 • Rozliczanie projektów unijnych, w tym przygotowywanie wniosków o płatność;
 • Weryfikacja wniosków o dofinansowanie i nanoszenie zmian zgodnie z przygotowaną kartą zmian;
 • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji projektowej: regulaminów, list obecności, deklaracji uczestnictwa, umów itp.;
 • Przygotowywanie postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności, rozeznania rynku i wewnętrzną procedurą wydatkowania środków;
 • Weryfikacja wydatków pod kątem ich poprawności i kwalifikowalności;
 • Aktualizacja wiedzy w zakresie zmiany przepisów regulujących zasady postępowań o dofinansowanie i rozliczanie przyznanych projektów;
 • Współpraca z instytucjami zarządzającymi programami.
 • Inne zadania związane z realizacją projektów. 


Wymagania:

 • Potwierdzone min. roczne doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym PO KL;
 • Znajomość Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (krajowych i regionalnych);
 • Bardzo dobra znajomość MS Office w szczególności Word i Excel;
 • Dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność;
 • Odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność pracy w zespole;


Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od doświadczenia i kwalifikacji kandydata
 • Możliwość rozwoju
 • Możliwość wdrażania ciekawych pomysłów i projektów
 • Dużą samodzielność działania 

 

Miejsce pracy: Puck

 

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku i posiadające odpowiednie kwalifikacje prosimy o wysyłanie dokumentów aplikacyjnych drogą mailową na adres:  biuro@cispuck.pl

Do dokumentów należy załączyć  klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135). 

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl