Oferty pracy

 

 

 

 Lokalna Grupa Działania Małe Morze, w związku z uzyskaniem środków na nowe projekty związane z działalnością Centrów Integracji Społecznej w Pucku i w Wejherowie ogłasza nabór na stanowiska:

 

 1. Pośrednik Pracy (1/4 etatu) w CIS Wejherowo, zatrudnienie od 1.02.2017r

Opis stanowiska :

 

 • pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy dla uczestników projektu, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w tym zakresie,
 • pomoc uczestnikom projektu w uzyskaniu miejsc stażu oraz odpowiedniego zatrudnienia,
 • dostarczanie ofert pracy zgodnie z posiadanymi i uzyskanymi w projekcie kompetencjami, kwalifikacjami oraz doświadczeniem uczestników,
 • nawiązywanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami,
 • pomoc uczestnikom projektu w aplikowaniu na wybrane stanowiska pracy,
 • wspomaganie procesu poszukiwania pracy przez uczestników projektu po zakończeniu stażu u pracodawcy
 • prowadzenie dokumentacji osobowej uczestników projektu,
 • bieżące reagowanie na potrzeby zgłaszane przez uczestników projektu.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane ukończone studia na kierunku: doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy),
 • mile widziane kursy uzupełniające z zakresu pośrednictwa pracy potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami),
 • potwierdzone min. 12-miesięczne doświadczenie pozyskane w pracy na podobnym stanowisku poświadczone odpowiednimi dokumentami,
 • znajomość programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • dobra znajomość MS Office w szczególności programów Word i Excel
 • dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność
 • odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność rozpoznawania problemów, kreatywność i przedsiębiorczość
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu

 

Mile widziane:

 

 • doświadczenie w pracy z trudnym klientem
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe( skany dyplomów, świadectw pracy)
 • mile widziane referencje

 

 

 

 1. Asystent rodziny/animator (1/4 etatu) w CIS Puck, zatrudnienie od 1.02.2017

 

Opis stanowiska:

 

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną uczestników projektu we współpracy z rodziną i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej. Motywowanie ich do podwyższania kwalifikacji. Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu oraz ich rodzin.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia) lub inne, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
 • nieposzlakowana opinia i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość lokalnego środowiska
 • komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
 • odporność na sytuacje stresowe

 

Mile widziane:

 

 • doświadczenie w pracy z trudnym klientem
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

 

Osoby zainteresowane pracą i posiadające odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje prosimy o wysłani dokumentów aplikacyjnych na adres : biuro@cispuck.pl

 

Do dokumentów należy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl