Praca: Koordynator projektów unijnych

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze, w związku z uzyskaniem środków na nowe projekty związane z działalnością Centrów Integracji Społecznej w Pucku i Malborku ogłasza nabór na stanowisko:

KOORDYNATOR PROJEKTÓW UNIJNYCH

 

Opis stanowiska:
Koordynacja i realizacja zdań zaplanowanych w projekcie, rozliczenia wsparcia finansowego ze środków unijnych na lata 2014-2020. Praca w pełnym wymiarze, obejmująca w szczególności:
* Rozliczanie projektów unijnych, w tym przygotowywanie wniosków o płatność;
* Weryfikacja wniosków o dofinansowanie i nanoszenie zmian zgodnie z przygotowaną karta zmian;
* Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji projektowej: regulaminów, list obecności, deklaracji
uczestnictwa, umów itp.;
* Przygotowanie postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności, rozeznania rynku i wewnętrzną procedurą wydatkowania środków;
* Weryfikacja wydatków pod kontem ich poprawności i kwalifikowalności;
* Aktualizacja wiedzy w zakresie zmiany przepisów regulujących zasady postępowań o dofinansowanie i rozliczanie przyznanych projektów;
* Współpracę z instytucjami zarządzającymi programami.
 

Wymagania:
* Potwierdzone min. 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym PO KL;
* Znajomość Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (krajowych i regionalnych);
* Bardzo dobra znajomość MS Office w szczególności Word i Excel;
* Dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dokładność;
* Odpowiedzialności, samodzielności i umiejętności rozwiązywania problemów;
* Umiejętność pracy w zespole;
* Umiejętność tworzenia wniosków o płatność w zakresie rzeczowym i finansowym;
* Umiejętność nanoszenia zmian do wniosku o dofinansowanie;
* Umiejętność tworzenia zapytań ofertowych;
oraz
* Odporność na stres;
* Umiejętność pracy pod presją czasu;
* Umiejętność analitycznego myślenia.
 

Mile widziane:
* Doświadczenie na stanowisku koordynatora lub asystenta koordynatora;
* Praktyczne umiejętności z zakresu podstaw księgowości i finansów;
* Ukończone szkolenie/kurs/studia w zakresie zarządzania projektami.
 

Oferujemy:
* Stabilne warunki zatrudnienia
* Możliwość rozwoju
* Możliwość wdrażania ciekawych pomysłów i projektów
* Udział w prestiżowych projektach
* Dużą samodzielność działania
 

Wymagane dokumenty:
* CV
* Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe i staż pracy (skany dyplomów ukończenia studiów, świadectw pracy etc.)
* Mile widziane posiadanie referencji 
 

Koordynator projektów unijnych: Puck
Termin rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2017r.

Koordynator projektów unijnych: Malbork
Termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2017r.

Osoby zainteresowane pracą i posiadające odpowiednie kwalifikacje prosimy o wysyłanie dokumentów aplikacyjnych (wraz z wymaganymi kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe) poprzez portal InfoPraca.pl.

Do dokumentów należy załączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135). 

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl