Informacja w sprawie Europejskiego Funduszu Rolnego

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze informuje, że nie realizuje w obecnym okresie programowania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020, w związku z tym nie planuje się ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie działań z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl