Członkowie LGD

 

 

             
Członkowie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Małe Morze”
 
L.P.
Nazwa
Przedstawiciel
Funkcja w LGD
1
Gmina Puck
Tadeusz Puszkarczuk
Przewodniczący Rady
2
Gmina Kosakowo
Jerzy Włudzik
Wiceprzewodniczący Rady
3
Leszek Chojnicki
 
 
4
Miasto Hel
Jarosław Pałkowski
Członek Rady
5
Józef Białk
 
 
6
Jadwiga Wrese
 
 
7
Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni
Leszek Hermann
Członek Rady
8
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór     „ Morzanie ”
Wanda Krauze
Członek Rady
9
Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”
Tadeusz Muża
Członek Rady
10
Wojewódzka Rada Kół Gospodyń Wiejskich
Anna Pomieczyńska
Członek Rady
11
Aleksandra Konkel  
 
12
Stanisław Selke
 
 
13
Stowarzyszenie „ Przyjaciół Miasta Jastarni”
Ryszard Struck
Członek Rady
14
Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie/ Oddział Dębogórze
Danuta Tocke
Sekretarz Rady
15
Maria Szefka
 
 
16
Wojciech Kreft 
 
 
17
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck Brunon Ceszke
 
18
Ochotnicza Straż Pożarna w Łebczu
Grzegorz Nowicki
Członek LGD
19
Fundacja Centrum Integracji Społecznej
Romualda Białkowska
Członek LGD
20
Stowarzyszenie Przyjaciół Rekowa Górnego
Andrzej Szlas
Członek LGD
21
Adam Miklaszewicz
 
 
22
Jerzy Tkaczyk  
 
23
Małgorzata Szlas
 
 
24
Arkadiusz Gawrych
 
 
25
Anna Łapińska
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
26
Sebastian Krawczyk
 
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
27
Joanna Kosińska
 
Członek Komisji Rewizyjnej
28
Irena Kabecka
-
Członek LGD
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

                   

 

 

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl